Tag: trekking

Trekking là gì? Phân biệt Trekking, Hiking, Outdoor, Trips

Nếu bạn là một người mê "xê dịch" thì chắc chắn những từ như trekking, hiking, outdoor hay trips sẽ thấy rất quen thuộc...